Sněmovní tisk 318
Novela z. související se spotřebními daněmi - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 318/0 dne 2. 5. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 468).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 7. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 318/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 318/2, který byl rozeslán 23. 7. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 7. 2003 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 81, usnesení č. 637).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 13. 8. 2003.
  Návrh zákona 12. 9. 2003 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 9. 2003 poslancům jako tisk 318/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 9. 2003 poslancům jako tisk 318/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 67, usnesení č. 654).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 10. 2003.

Zákon vyhlášen 24. 10. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 354/2003 Sb.Související tisk: 317 (V.n.z. o spotřebních daních).


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: daň ze spotřeby, daňová úmluva, dvojí zdanění, harmonizace daní, chemický alkohol, mezinárodní daňové právo, minerální olej, označení výrobku, pivo, tabák, víno

Navržené změny předpisů (22):

CitaceZměnaPředpisOd
526/1990novelizujeZákon o cenách318/0
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen318/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)318/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků318/0
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky318/0
588/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z přidané hodnoty318/0
13/1993novelizujeCelní zákon318/0
302/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní318/0
325/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.318/0
136/1994novelizujeZákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů318/0
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů318/0
95/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů318/0
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)318/0
303/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů318/0
129/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu318/0
22/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony318/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích318/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů318/0
141/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony318/0
262/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.318/0
493/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů318/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů318/0


ISP (příhlásit)