Sněmovní tisk 310
Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 310/0 dne 30. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 310/2, který byl rozeslán 24. 9. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 74, usnesení č. 657).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 10. 2003.
  Zákon Senátem schválen 7. 11. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 139 pod číslem 424/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, evidence obyvatelstva, informační systém, sociální dávky, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců310/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení310/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti310/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění310/1
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře310/1
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění310/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů310/1
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)310/1


ISP (příhlásit)