Sněmovní tisk 268
V. n. z. o rostlinolékařské péči - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 12. 2003.
  Zákon Senátem schválen 22. 1. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 2. 2004.

Zákon vyhlášen 25. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 25 pod číslem 79/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: geneticky modifikovaný organismus, ochrana rostlin, rostlinolékařská legislativa

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
147/1996novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů268/0


ISP (příhlásit)