Sněmovní tisk 641
Novela energetického zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 641/0 dne 23. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2004 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1113).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 641/3, který byl rozeslán 27. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 460, usnesení č. 1321).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 10. 2004.
  Návrh zákona 25. 11. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 11. 2004 poslancům jako tisk 641/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 11. 2004 poslancům jako tisk 641/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 28, usnesení č. 1410).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 228 pod číslem 670/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika, Evidence obyvatel, Paliva a maziva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: elektrárenský průmysl, energetická politika, odvětví energetiky, plynárenský průmysl, podpora podnikání, regulace trhu, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)