Sněmovní tisk 39
Vládní návrh stavebního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 10. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

  • PS


Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 9. 2002.
    Prezident zákon podepsal 23. 9. 2002.

Sbírka zákonů

  • Sb

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 422/2002 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Situace krizové, Stav legislativní nouze, Zákon stavební

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pomoc obětem neštěstí, povodeň, přírodní katastrofa, stavební povolení, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)