Sněmovní tisk 1255
Novela z. o ocenění účastníků národního boje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Vilém Holáň, Josef Janeček) předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2006.
Zástupce navrhovatele: Holáň V., Janeček J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1255/0 dne 10. 2. 2006.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2006. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 3. 2006 jako tisk 1255/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Odboj, Odškodnění, Politika sociální

Deskriptory EUROVOCu: hnutí za národní osvobození, občanská neposlušnost, odškodnění, politický vězeň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)