Sněmovní tisk 1172
Novela z. o zrušení Fondu národního majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloš Melčák, Jiří Karas, Eduard Zeman, Ivana Levá) předložila sněmovně návrh zákona 17. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: Melčák Miloš a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1172/0 dne 20. 10. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 10. 2005. Vláda zaslala stanovisko 18. 11. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 11. 2005 jako tisk 1172/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2005 (usnesení č. 521). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2187).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1172/4, který byl rozeslán 8. 3. 2006 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 111, usnesení č. 2259).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 4. 2006 poslancům jako tisk 1172/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 4. 2006 poslancům jako tisk 1172/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 217, usnesení č. 2438).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 29. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 75 pod číslem 228/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond národního majetku, Majetek České republiky, Památky kulturní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: knihovna, kulturní představení, privatizace, veřejný majetek, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)