Sněmovní tisk 1081
Úml. o potlačování a obchodu s lidmi - výpověď

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1081/0 dne 1. 8. 2005.

  • PS

    Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva zamítnuta (usnesení č. 1939).Deskriptory EUROVOCu: obchodování s lidmi, prostituce, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)