Sněmovní tisk 1030
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

  • PS

    předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kolář Robert, Jílek Adolf.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1030/0 dne 12. 7. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1030/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky

Deskriptory EUROVOCu: dědictví, nemovitý majetek, obec, převod vlastnictví, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)