Sněmovní tisk 1024
Novela z. o trestním řízení soudním

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1024/0 dne 27. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 6. 2005 (usnesení č. 467). Určil zpravodaje: MUDr. Petr Kott a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2188).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1024/2, který byl rozeslán 21. 4. 2006 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 283, usnesení č. 2454).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 4. 2006.
  Zákon Senátem schválen 30. 5. 2006.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 321/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Policie, Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: biometrie, Europol, osobní údaje, policie, soudní řízení, trestní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)