Sněmovní tisk 174
Návrh na vydání ústavního zákona o zřízení VÚSC

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 174/0 dne 12. 4. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 4. 1999. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 1999 jako tisk 174/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Uspořádání územně správní, Ústava České republiky, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: region, správní celek, správní reforma, územní samosprávaISP (příhlásit)