Sněmovní tisk 1258
Návrh novely zákona o požární ochraně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Havlíček, Jan Kasal, Tomáš Kvapil, František Ondruš, Miloš Titz, Pavel Plánička) předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Havlíček Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1258/0 dne 20. 2. 2002.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 2. 2002. Vláda zaslala stanovisko 20. 3. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 3. 2002 jako tisk 1258/1 (nesouhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ochrana požární

Deskriptory EUROVOCu: odškodnění, ochrana proti požáruISP (příhlásit)