Sněmovní tisk 1225
Vládní návrh zákona o trestním řízení soudním

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Březina Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1225/0 dne 17. 1. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: JUDr. Dalibor Matulka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2088).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1225/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1225/2, který byl rozeslán 20. 3. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 572, usnesení č. 2204).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 4. 2002.
  Návrh zákona 25. 4. 2002 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2002 poslancům jako tisk 1225/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 4. 2002 poslancům jako tisk 1225/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 321, usnesení č. 2303).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 226/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Informatika, informační systém, Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň, datové právo, elektronický podpis, ochrana komunikací, osobní údaje, osvědčení o původu, trestní řízeníISP (příhlásit)