Sněmovní tisk 1202
N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Grüner, Ladislav Skopal, Olga Sehnalová, Pavel Kováčik, Jaroslav Lobkowicz) předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Grüner Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1202/0 dne 2. 1. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2002 jako tisk 1202/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2002 (usnesení č. 506). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Doležal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2065).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1202/4, který byl rozeslán 2. 5. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 300, usnesení č. 2294).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 277/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Družstva, Správa obcí a měst, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: nemovitý majetek, převod vlastnictví, půda ve vlastnictví státu, státní lesy, veřejný majetek, vlastnictví lesůISP (příhlásit)