Sněmovní tisk 1201
Návrh zákona o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Škromach, Jiří Hofman, Milada Emmerová, Vojtěch Vymětal) předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1201/0 dne 2. 1. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2001. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2002 jako tisk 1201/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový systém, sociální dávky, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)