Sněmovní tisk 1077
Vl. návrh zák. o řešení některých kompetenčních sporů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1077/0 dne 4. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1781).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1077/2, který byl rozeslán 30. 1. 2002 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 413, usnesení č. 2062).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 18. 2. 2002.
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 131/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kompetenční spor, právní systém, správní právo, správní soudISP (příhlásit)