Sněmovní tisk 1020
Návrh novely zákona o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vilém Holáň, Josef Janeček) předložila sněmovně návrh zákona 13. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Holáň V., Janeček J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1020/0 dne 14. 8. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 14. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2001 jako tisk 1020/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2001 (usnesení č. 449). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1824).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 12. 3. 2002 na 47. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňové právo, daňový poplatník, daňový systém, dluh, vybírání daní, vyhýbání se daním, zárukaISP (příhlásit)