Sněmovní tisk 1010
Vl. návrh zák. o Ústřed. kontrol. a zkuš. ústavu zeměděl.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2001.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1010/0 dne 2. 8. 2001.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2001. Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 89)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1771).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1010/2, který byl rozeslán 31. 1. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 458, usnesení č. 2076).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 2. 2002.
  Zákon Senátem schválen 22. 3. 2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 3. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 3. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 147/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, odborná kvalifikace, řízení jakosti průmyslových výrobků, správní dohled, testování, zemědělská výrobní politika, zemědělské poradenstvíISP (příhlásit)