Sněmovní tisk 1004
Návrh novely občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Koudelka, Zdeněk Škromach, Stanislav Křeček) předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2001.
Zástupce navrhovatele: Koudelka Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1004/0 dne 17. 7. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2001 jako tisk 1004/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: pracovní právo, pracovní soud, pracovní spor, zaměstnanec, zaměstnavatelISP (příhlásit)