Sněmovní tisk 252
Návrh zákona na změnu z. č. 90/1995 Sb., o jed. řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 252/0 dne 23. 7. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 1997. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 1997 jako tisk 252/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 1997. Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 1998 na 20. schůzi. Návrh zákona vrácen (usnesení č. 638).Hesla věcného rejstříku: Poslanci

Deskriptory EUROVOCu: disciplinární právo, jednací řád parlamentu, parlamentní imunita, poslanec parlamentu, správní deliktISP (příhlásit)