Sněmovní tisk 189
Návrh zákona o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 189/0 dne 5. 5. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 1997. Vláda zaslala stanovisko 5. 6. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 6. 1997 jako tisk 189/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: akademické svobody, právní postavení, přístup ke vzdělání, školní prostředí, student, univerzita, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací programISP (příhlásit)