Sněmovní tisk 97
Návrh zákona o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 97/0 dne 23. 10. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 19. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 11. 2002 jako tisk 97/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 11. 2002 (usnesení č. 59). Určil zpravodaje: JUDr. Michal Hašek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 20. 2. 2003 na 10. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 255).
  Projednávání pokračovalo 20. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 59, usnesení č. 255).



Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, přenesení pravomoci, region, regionální finance, regionální orgány státní správy, soukromé školství

Navržené změny předpisů (5)



ISP (příhlásit)