Sněmovní tisk 86
Novela z. o účetnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová Michaela a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 86/0 dne 10. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 12. 2006 jako tisk 86/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2006 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2007 na 11. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 1. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 171).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 3 dny.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 86/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 2007.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 223).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2007.

Zákon vyhlášen 4. 4. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 69/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Finance, Informovannost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: obchodní informace, účetní uzávěrka, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)