Sněmovní tisk 2000
Zákon - novela z. o opatřeních ke Svaz. republice Jugoslávie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 30. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Kalvoda Jan, Zieleniec Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15202000/0 dne 1. 12. 1995.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 12. 1995. Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 1995.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 833).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 27. 12. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 81 pod číslem 302/1995 Sb.Hesla věcného rejstříku: Jugoslávie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justiceISP (příhlásit)