Sněmovní tisk 1986
Smlouva mezi ČR a Irskem o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1986/0 dne 23. 11. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 11. 1995. Určil zpravodaje: RNDr. Otakar Vychodil a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 12. 1995 na 37. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 830).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 1. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1986/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 2. 1996 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 974).ISP (příhlásit)