Sněmovní tisk 1976
Zákon -novely z. o konkursu a vyrovnání, živnost.,obch.,obč.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1976/0 dne 20. 11. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 1995. Určil zpravodaje: Ivan Vrzal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 844).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1976/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 2. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 2. 1996 na . schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1000).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 26. 4. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 94/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Zákon živnostenský, Zákoník občanský, Zákoník obchodní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justiceISP (příhlásit)