Sněmovní tisk 1972
Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trest. činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 1995.
Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1972/0 dne 14. 11. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 1995. Určil zpravodaje: JUDr. Libor Novák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 843).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1972/2, který byl rozeslán 8. 2. 1996 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 2. 1996 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 978).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 20. 3. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 61/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Kriminalita

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justiceISP (příhlásit)