Sněmovní tisk 1953
Zákon - novela zákona o zápisech vlast. a jiných práv k nem.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 1995.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 4. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 90/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Nemovitosti

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Státní správa a justiceISP (příhlásit)