Sněmovní tisk 1948
Smlouva mezi ČR a Polskem o společných státních hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 10. 1995.
Zástupce navrhovatele: Jan Ruml.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1948/0 dne 11. 10. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 10. 1995. Určil zpravodaje: PhDr. Jaromír Kalus a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 11. 1995 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 794).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 11. 1995 usnesení doručené poslancům jako tisk 1948/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 12. 1995 na 37. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 857).ISP (příhlásit)