Sněmovní tisk 1945
Zpráva o plnění st. rozpočtu za 1.pololetí za rok 1995

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1995

Autor: vláda

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 10. 1995 jako tisk 1945/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 10. 1995. Zpravodajem určen Ing. Tomáš Ježek, CSc..

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 1945/1.
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 815).Hesla věcného rejstříku: RozpočetISP (příhlásit)