Sněmovní tisk 1944
Zákon o síti zdrav. zařízení a novela zákona č. 550/1991 Sb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 9. 1995.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1944/0 dne 2. 10. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 10. 1995. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 1995 jako tisk 1944/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění, ZdravotnictvíISP (příhlásit)