Sněmovní tisk 1936
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1996

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 26. 9. 1995.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1936/0 dne 28. 9. 1995.
  Dodatky doručeny sněmovně 3. 10. 1995.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 3. 10. 1995 k projednání rozpočtovému výboru na den 18.10.1995. Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Tomáš Ježek, CSc..

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 1936/1.
 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 10. 1995 na 35. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 776).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 1995.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1936/5, který byl rozeslán 8. 12. 1995 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen.Hesla věcného rejstříku: RozpočetISP (příhlásit)