Sněmovní tisk 1931
Zákon - novela z. o služebním poměru příslušníků policie ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 9. 1995.
Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1931/0 dne 25. 9. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 9. 1995. Určil zpravodaje: Ing.Mgr. Oldřich Kužílek a navrhl přikázat k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 1995 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 851).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 12. 3. 1996 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: PolicieISP (příhlásit)