Sněmovní tisk 1915
Zákon ústavní - o vytvoření VÚSC v České republice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 9. 1995.
Zástupce navrhovatele: Drápela Jiří.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1915/0 dne 15. 9. 1995.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 1995. Vláda zaslala stanovisko 11. 10. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 10. 1995 jako tisk 1915/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Uspořádání územně správní, Ústava České republiky, ústavní zákonyISP (příhlásit)