Sněmovní tisk 1904
Zákon o omezení výd.na propag.polit.stran a hnutí před volb.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

JUDr. Jan Kryčer předložil sněmovně návrh zákona 23. 8. 1995.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1904/0 dne 25. 8. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 8. 1995. Vláda zaslala stanovisko 28. 9. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 9. 1995 jako tisk 1904/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 10. 1995. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 12. 1995 na 37. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 826).ISP (příhlásit)