Sněmovní tisk 1143
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Pastuchová, Jan Bauer, Hana Aulická Jírovcová, Vít Kaňkovský, Lucie Šafránková, Markéta Pekarová Adamová, Lenka Dražilová) předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: Pastuchová J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1143/0 dne 1. 2. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1143.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2021. Vláda zaslala stanovisko 2. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 3. 2021 jako tisk 1143/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 168/21, PID ALBSBXWJURUF.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 3. 2021 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2021 na 91. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1577).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 8. 2021 na 116. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 8. 2021 na 116. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1143/3, který byl rozeslán 6. 8. 2021 v 15:40.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 1781).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8251Jana Pastuchová20475-31049.docx (74 KB) / PDF (503 KB, 20 stran) 26. 4. 2021 v 19:49:18
8296Jana Pastuchová20520-31108.docx (75 KB) / PDF (504 KB, 20 stran) 2. 5. 2021 v 15:06:20
8353Věra Kovářová20577-31174.docx (29 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 10. 5. 2021 v 10:28:42
8354Alena Gajdůšková20578-31175.docx (27 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 10. 5. 2021 v 10:34:59
8355Alena Gajdůšková20579-31176.docx (29 KB) / PDF (220 KB, 4 strany) 10. 5. 2021 v 10:36:24
8356Alena Gajdůšková20580-31177.docx (39 KB) / PDF (312 KB, 8 stran) 10. 5. 2021 v 10:37:32
8359Kateřina Valachová20583-31181.docx (27 KB) / PDF (200 KB, 2 strany) 10. 5. 2021 v 10:50:13
8362Kateřina Valachová20586-31185.docx (24 KB) / PDF (264 KB, 5 stran) 10. 5. 2021 v 13:16:47
8363Andrea Babišová20587-31186.docx (17 KB) / PDF (241 KB, 3 strany) 10. 5. 2021 v 14:30:40
8486Pavla Golasowská20710-31348.docx (24 KB) / PDF (364 KB, 3 strany) 25. 5. 2021 v 16:03:50
8509Jiří Běhounek20733-31378.docx (298 KB) / PDF (510 KB, 10 stran) 26. 5. 2021 v 14:19:58
8510Jiří Běhounek20734-31379.docx (28 KB) / PDF (225 KB, 2 strany) 26. 5. 2021 v 14:27:58
8532Antonín Staněk20756-31405.docx (28 KB) / PDF (233 KB, 3 strany) 27. 5. 2021 v 14:57:04
8539Alena Gajdůšková20763-31422.docx (39 KB) / PDF (314 KB, 8 stran) 28. 5. 2021 v 14:45:27
8540Alena Gajdůšková20764-31423.docx (28 KB) / PDF (239 KB, 2 strany) 28. 5. 2021 v 14:46:10
8541Alena Gajdůšková20765-31424.docx (30 KB) / PDF (228 KB, 4 strany) 28. 5. 2021 v 14:46:46
8656Kateřina Valachová20880-31599.docx (27 KB) / PDF (197 KB, 2 strany) 16. 6. 2021 v 16:38:28
8657Kateřina Valachová20881-31600.docx (36 KB) / PDF (268 KB, 5 stran) 16. 6. 2021 v 16:39:32
8658Olga Richterová20882-31601.docx (20 KB) / PDF (224 KB, 3 strany) 16. 6. 2021 v 16:44:39
8660Věra Kovářová20884-31604.docx (27 KB) / PDF (241 KB, 4 strany) 16. 6. 2021 v 17:43:11
8769Jana Pastuchová20993-31777.docx (47 KB) / PDF (459 KB, 21 stran) 7. 7. 2021 v 09:29:31
8841Olga Richterová21065-31889.docx (20 KB) / PDF (223 KB, 3 strany) 14. 7. 2021 v 10:12:22
8851Věra Kovářová21075-31897.docx (27 KB) / PDF (241 KB, 4 strany) 14. 7. 2021 v 16:31:26
8852Věra Kovářová21076-31898.docx (27 KB) / PDF (241 KB, 4 strany) 14. 7. 2021 v 16:32:02


Deskriptory EUROVOCu: sociální pomoc, sociální služby, sociální zařízení, správní formality

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)