Sněmovní tisk 170
Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 2. 2019.
  Zákon Senátem schválen 21. 3. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 28. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 4. 2019.

Zákon vyhlášen 9. 4. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 99/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
945Václav Klaus13169-19293.docx (43 KB) / PDF (417 KB, 5 stran) 11. 6. 2018 v 10:26:16
1109Ondřej Profant13333-19559.docx (12 KB) / PDF (232 KB, 1 strana) 2. 7. 2018 v 15:19:48
1855Ondřej Profant14079-20835.docx (10 KB) / PDF (317 KB, 5 stran) 4. 12. 2018 v 13:34:18
1856Ondřej Profant14080-20836.docx (7 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 4. 12. 2018 v 13:34:39


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, internet, mobilní telefon, služba ve veřejném zájmu, veřejná správa, webová stránka

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)