Sněmovní tisk 398
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 398/0 dne 18. 1. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Milan Šimonovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 593).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 10. 3. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20., 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 398/4, který byl rozeslán 25. 3. 2008 v 19:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 44, usnesení č. 736).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 5. 2008.
  Zákon Senátem schválen 5. 6. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 247/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Informovannost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: internet, ochrana údajů, přenosová síť, telefon, ukládání dat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)