Výbor pro zdravotnictví
Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky

Předseda

Bc. Daniel Pawlas

Místopředseda

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIRISP (příhlásit)