Výbor pro obranu
Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR

Předseda

Ing. Bohuslav Chalupa

Místopředseda

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.ISP (příhlásit)