Výbor pro zdravotnictví

Předseda

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Místopředseda

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
MUDr. Vít Kaňkovský
MUDr. David Kasal, MHA
MUDr. Jaroslav Krákora
Mgr. Soňa Marková
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
ISP (příhlásit)