Výbor pro obranu

Podvýbor pro kontrolu obchodu s vojenským materiálem
Podvýbor pro kontrolu plnění úkolů reformy AČR
Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
ISP (příhlásit)