Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

Předseda

Mgr. Vít RakušanISP (příhlásit)