Celkem nalezeno 1929 dokumentů. (1. strana, celkem 129 stran)

KódReferenceNázevStav
 5513/20COM(2020) 27 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Plánování konference o budoucnosti EvropyNavrženo k projednání
 5442/20COM(2020) 24 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190)Navrženo k projednání
 5396/20COM(2020) 17 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o doplnění na seznam látek v tabulce I Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkamiNavrženo k projednání
10346/10COM(2010) 261 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Více, nebo méně kontrol? Dosažení rovnováhy mezi administrativními náklady kontrol a rizikem chybVzato na vědomí
10245/10KOM(2010) 253 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2009 (15. zpráva)Vzato na vědomí
10229/10KOM(2010) 249 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice týkající se trvalých kulturVzato na vědomí
10071/10COM(2010) 228 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu - Druhá zpráva navazující na sdělení o nedostatku vody a suchu v Evropské unii KOM(2007) 414 v konečném zněníVzato na vědomí
10070/10KOM(2010) 207 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Hodnocení evropské politiky sousedstvíVzato na vědomí
 9981/10COM(2010) 245 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální agenda pro EvropuVzato na vědomí
 9955/10COM(2010) 235 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o budoucích opatřeních v oblasti nakládání s bioodpadem v Evropské uniiVzato na vědomí
 9900/10KOM(2010) 234 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady ze dne [..] o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009-2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009-2014, dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009-2014 a dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009-2014Vzato na vědomí
 9896/10KOM(2010) 231 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009-2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009-2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009-2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009-2014Vzato na vědomí
 9882/10COM(2010) 238 finalZpráva Komise - Konvergenční zpráva za rok 2010 (připravená podle článku 140(1) Smlouvy)Vzato na vědomí
 9877/10COM(2010) 239 finalNávrh rozhodnutí Rady o přijetí eura Estonskem k 1. lednu 2011Vzato na vědomí
 9875/10COM(2010) 240 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98 s ohledem na zavedení eura v EstonskuVzato na vědomí

12345>>ISP (příhlásit)