Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Anna Čurdová

Celkem nalezeno 13 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
15983/05COM(2005) 646 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysíláníSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
12125/05KOM(2005) 391 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemíVzato na vědomí
 9884/05KOM(2005) 224 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Nediskriminace a rovné příležitosti pro všechny - rámcová strategieVzato na vědomí
 9883/05COM(2005) 225 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny (2007) - K spravedlivé společnostiVzato na vědomí
 9620/05COM(2005) 209 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a rady, které zavádí opatření Společenství v rámci akce Evropské hlavní město kultury na období let 2007 - 2019Vzato na vědomí
 9554/05KOM(2005) 246 v konečném zněníZměněný návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní dobyPostoupeno výborům
 7485/05COM(2005) 82 finalZelená kniha o příslušných zákonech a soudní pravomoci ve věcech rozvodůVzato na vědomí
 7244/05KOM(2005) 81 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužůVzato na vědomí
 6370/05COM(2005) 33 finalSdělení Komise: sociální agendaVzato na vědomí
11949/04KOM(2004) 488 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu - PROGRESSVzato na vědomí
11375/04COM(2004) 437 finalNávrh nařízení Rady pozměňující nařízení (ES) č. 539/2001 týkající se recipročního mechanismuVzato na vědomí
10331/04COM(2004) 391 finalNávrh nařízení Rady zavádějící kodex Společenství týkající se pravidel pro pohyb osob přes hraniceVzato na vědomí
 9195/04COM(2004) 341 finalNávrh na doporučení Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezletilých a lidské důstojnosti a o právu na odpověď v souvislosti s konkurenceschopností evropského průmyslu audiovizuálních a informačních služebSchváleno


ISP (příhlásit)