Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Milan Ekert

Celkem nalezeno 8 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
15345/05COM(2005) 629 finalBílá kniha - Politika finančních služeb 2005-2010Vzato na vědomí
14106/05COM(2005) 545Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance - Druhá zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozónyVzato na vědomí
11500/05COM(2005) 327 finalZelená kniha - Hypotéční úvěr v EUVzato na vědomí
 8823/05COM(2005) 177 finalZelená kniha o politice v oblasti finančních služeb (2005 - 2010)Vzato na vědomí
 8193/05KOM(2005) 155 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodkuVzato na vědomí
 8192/05COM(2005) 154 finalNávrh nařízení Rady pozměňující Nařízení ES 1466/97, které se týká posílení kontroly rozpočtu a koordinace hospodářských politikVzato na vědomí
11741/04COM(2004) 501 finalNávrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropských společenství, Návrh nařízení Rady o prováděcích pravidlech pro nápravu rozpočtové nerovnováhy v souladu s Článkem 4 a 5 rozhodnutí Rady (...) o systému vlastních zdrojů Evropských společenstvíVzato na vědomí
11545/04COM(2004) 486 finalNávrh směrnic Evropského parlamentu a Rady:novelizovaná směrnice 2000/12/ES Evropského parlamentu a Rady z 20.března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a směrnice Rady 93/6/EHS z 15.března 1993 okapitálové přiměřenosti investičních firem a úvěrových institucí - SVAZEK I/IIIVzato na vědomí


ISP (příhlásit)