Celkem nalezeno 2003 dokumentů. (96. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
 9355/18COM(2018) 353 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení rámce pro usnadnění udržitelných investicVzato na vědomí
 9348/18COM(2018) 355 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011 o referenčních hodnotách týkajících se nízkých emisí uhlíku a pozitivního dopadu na emise uhlíkuVzato na vědomí
 9317/18COM(2018) 368 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 768/2005, nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1139, pokud jde o kontrolu rybolovuVzato na vědomí bez projednávání
 9313/18COM(2018) 338 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování OLAFBere na vědomí s doporučením
 9307/18COM(2018) 307 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochranyVzato na vědomí bez projednávání
 9292/18COM(2018) 270 finalNávrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a výsledků období studia v zahraničíBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9282/18COM(2018) 352 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná právaVzato na vědomí bez projednávání
 9272/18COM(2018) 357 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 30 k Dohodě o EHP o zvláštních ustanoveních o organizaci spolupráce v oblasti statistikyVzato na vědomí bez projednávání
 9269/18COM(2018) 362 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 33 02 03 02 Právo obchodních společností)Vzato na vědomí bez projednávání
 9266/18COM(2018) 333 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 31 Dohody o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Rozpočtová položka 02 03 01 Vnitřní trh a rozpočtová položka 02 03 04 Nástroje pro správu a řízení vnitřního trhu)Vzato na vědomí bez projednávání
 9264/18COM(2018) 269 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi: nová strategie EU pro mládežVzato na vědomí bez projednávání
 9254/18COM(2018) 312 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000Vzato na vědomí bez projednávání
 9246/18COM(2018) 271 finalNávrh doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péčeBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9245/18COM(2018) 370 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Konvergenční zpráva 2018 (vypracovaná v souladu s čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie)Vzato na vědomí bez projednávání
 9235/18COM(2018) 267 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nová evropská agenda pro kulturuVzato na vědomí bez projednávání

<<9293949596979899100>>ISP (příhlásit)