Celkem nalezeno 1523 dokumentů. (95. strana, celkem 102 stran)

KódReferenceNázevStav
13719/17COM(2017) 627 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivyVzato na vědomí bez projednávání
13715/17COM(2017) 623 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EUVzato na vědomí bez projednávání
13714/17COM(2017) 594 finalZpráva Komise o činnosti výborů v roce 2016Vzato na vědomí bez projednávání
13694/17JOIN(2017) 39 finalSpolečný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve VenezueleVzato na vědomí bez projednávání
13691/17JOIN(2017) 42 finalSpolečný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republiceVzato na vědomí bez projednávání
13659/17COM(2017) 619 finalNávrh nařízení Rady, kterým se pro hospodářský rok 1999/2000 stanoví částky na dávky z výroby a koeficient pro výpočet doplňkové dávky v odvětví cukru a kterým se pro hospodářský rok 2000/2001 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukruVzato na vědomí bez projednávání
13607/17COM(2017) 616 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSSVzato na vědomí bez projednávání
13603/17COM(2017) 618 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti z Finska – EGF/2017/005 FI/RetailVzato na vědomí bez projednávání
13601/17COM(2017) 613 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Řecka – EGF/2017/003 GR/Attica retailVzato na vědomí bez projednávání
13599/17COM(2017) 617 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014-2020)Vzato na vědomí bez projednávání
13598/17COM(2017) 614 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění dohody o volném obchodu mezi EU a KoreouVzato na vědomí bez projednávání
13583/17COM(2017) 593 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení formalit ve zbožovém styku ze dne 20. května 1987, pokud jde o návrhy na změny uvedené úmluvyVzato na vědomí bez projednávání
13582/17COM(2017) 625 finalNávrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2019, výše příspěvku na rok 2018, první splátky na rok 2018 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2020 a 2021Vzato na vědomí bez projednávání
13579/17COM(2017) 622 finalSdělení Komise Radě - Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2017, 2018, 2019 a nezávazné prognózy na roky 2020-2021Vzato na vědomí bez projednávání
13544/17COM(2017) 620 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, a prozatímním provádění změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou uniíVzato na vědomí bez projednávání

<<919293949596979899>>ISP (příhlásit)