Celkem nalezeno 1518 dokumentů. (94. strana, celkem 102 stran)

KódReferenceNázevStav
11882/04COM(2004) 546 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství v rámci společného výboru týkající se úpravy Protokolu č. 3 týkající se definice "původu zboží" a systému administrativní spolupráce, zavedené dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací v souvislosti s rozšířením Evropské unie.Vzato na vědomí
11847/04COM(2004) 529 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji Společenství, který má být přijat k určitým návrhům předložených na 13. setkání Konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), Bangkok, Thajsko, 2.-14. října 2004Vzato na vědomí
11837/04COM(2004) 521 finalNávrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhéVzato na vědomí
11836/04COM(2004) 520 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé a Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropským společenstvím prozatímní dohody o obchodu a záležitostech týkajících se obchodu mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhéVzato na vědomí
11834/04KOM(2004) 477 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o realizaci zaváděcí fáze a provozní fáze evropského programu družicové radionavigaceVzato na vědomí
11823/04COM(2004) 522 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o Protokolu 2 k bilaterální Dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvímVzato na vědomí
11816/04COM(2004) 478 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení druhého Programu Marco Polo o finanční pomoci poskytované Společenstvím ke zlepšení ochrany životního prostředí v rámci systému nákladní dopravy ("Marco Polo II")Vzato na vědomí
11781/04COM(2004) 516 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady zavádějící infrastrukturu pro prostorové informace ve Společenství (INSPIRE)Vzato na vědomí
11745/04COM(2004) 498 finalNávrh na obnovu INTERINSTITUCIONÁLNÍ DOHODY o rozpočtové kázni a zlepšení rozpočtového procesuVzato na vědomí
11741/04COM(2004) 501 finalNávrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropských společenství, Návrh nařízení Rady o prováděcích pravidlech pro nápravu rozpočtové nerovnováhy v souladu s Článkem 4 a 5 rozhodnutí Rady (...) o systému vlastních zdrojů Evropských společenstvíVzato na vědomí
11740/04COM(2004) 475 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, které stanovuje obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě a energie a které pozměňuje nařízení Rady (ES) č. 2236/95Vzato na vědomí
11721/04COM(2004) 514 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Kazašskou republikou, která pozměňuje dohodu mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a vládou Kazašské republiky o obchodu s některými výrobky z oceliVzato na vědomí
11718/04COM(2004) 513 finalNávrh nařízení Rady pozměňující rozhodnutí Komise č. 1469/2002/ESUO o zavedení určitých omezení na dovozy některých výrobků z oceli z KazachstánuVzato na vědomí
11707/04COM(2004) 512 finalNávrh rozhodnutí Rady pozměňující rozhodnutí 1999/847/ES o rozšíření akčního programu Společenství v oblasti civilní ochranyVzato na vědomí
11699/04KOM(2004) 518 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu a o konečném výběru prozatímního cla uloženého z dovozů polyethylen tereftalatu pocházejícího z Austrálie, Čínské lidové republiky, a o ukončení antidumpingového řízení o dovozech polyethylen tereftalatu pocházejícího z Pákistánu a uvolnění částek zajištěných uloženým prozatímním clemVzato na vědomí

<<909192939495969798>>ISP (příhlásit)