Celkem nalezeno 1771 dokumentů. (90. strana, celkem 119 stran)

KódReferenceNázevStav
 7727/18COM(2018) 170 final, SWD(2018) 86 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období provádění programu „Evropa pro občany“ na období 2014–2020Vzato na vědomí bez projednávání
 7701/18COM(2018) 164 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném dohodou o vytvoření společného evropského leteckého prostoru, pokud jde o jeho jednací řádVzato na vědomí bez projednávání
 7699/18COM(2018) 169 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování hlavy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami ve skupině, a posouzení přechodného období pro zaměstnanecké penzijní pojištění životních pojišťovenVzato na vědomí bez projednávání
 7644/18COM(2018) 157 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativěVzato na vědomí bez projednávání
 7638/18COM(2018) 159 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o přenesení pravomoci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a podle nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmiVzato na vědomí bez projednávání
 7633/18JOIN(2018) 5 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán o vojenské mobilitěBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7558/18COM(2018) 145 finalZpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodíVzato na vědomí bez projednávání
 7543/18COM(2018) 156 finalNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Belgie – EGF/2017/010 BE/CaterpillarVzato na vědomí bez projednávání
 7515/18COM(2018) 152 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Reforma správní struktury evropských školVzato na vědomí bez projednávání
 7470/18COM(2018) 144 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o perzistentních organických znečišťujících látkách (přepracované znění)Vzato na vědomí bez projednávání
 7454/18COM(2018) 143 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)Vzato na vědomí bez projednávání
 7436/18COM(2018) 142 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP (akty EMIR druhého stupně)Vzato na vědomí bez projednávání
 7423/18COM(2018) 141 finalNávrh rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států americkýchVzato na vědomí bez projednávání
 7421/18C(2018) 1650 finalDoporučení Komise ze dne 21.3.2018 týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnostiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 7420/18COM(2018) 148 finalNávrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služebBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu

<<868788899091929394>>ISP (příhlásit)